Colné služby

Import

Colné odbavenie, clo a EORI číslo

Zbavte se starostí s colným odbavením. Nechajte to na nás. Zaistíme všetky náležitosti, aby Váš balík dorazil včas a bez problémov.

Balíky v rámci EÚ

Tieto zásielky nepodliehajú zdaneniu ani precleniu, o prípadné clo ani daň sa teda v tomto prípade nestaráte.

Balíky mimo EÚ

Tovar dovezený do/z krajín mimo EÚ musí byť colne odbavený. Tým sa rozumie, že musia byť vystavené colné dokumenty. Bez colného konania nebude váš balík doručený. Výnimku tvorí odoslanie expresného listu, ktorý nepodlieha precleniu.

Pred odoslaním zásielky sa uistite, že balík neobsahuje tovar, ktorý nie je možné do danej krajiny prepravovať. Pri nasledujúcich položkách môže byť zásielka colným úradom v niektorých krajinách zadržaná alebo vrátená:

  • Výbušniny
  • Živé zvieratá
  • Tovar podliehajúci skaze
  • Aerosóly

Správne a úplne vyplňte adresu, aby zásielka dorazila tam, kam potrebuje. Vždy uvádzajte zahraničný telefónny kontakt na príjemcu. Vďaka sledovaciemu číslu , ktoré od nás obdržíte, zistíte, kde sa zásielka práve nachádza a môžete očakávať jej doručenie. Stanovenie prípadného cla a jeho výška sa vykonáva v krajine doručenia zásielky - vymerané CLO a DPH hradí príjemca zásielky.

Dokumenty potrebné na colné odbavenie

Pre rýchly priebeh colného odbavenia majte pripravené potrebné doklady, ktorými sú:

  • obchodná faktúra
  • pro-forma faktúra
  • plná moc
Obchodná faktúra

V prípade, že je tovar určený na predaj, zašlite nám na e-mail info@shipex.cz vašu obchodnú faktúru. Na jej základe bude zásielka preclená.

Pro forma faktúra

Pri tovare bez obchodnej hodnoty, ktorý nie je určený na predaj a ktorého hodnota nie je vysoká, je možné použiť pro forma faktúru. V praxi sa jedná o obchodné vzorky, darčeky a podobne. Aby sme vám čo najviac zjednodušili odbavenie zásielky, radi vytvoríme pro forma faktúru za vás. Stačí, aby ste vyplnili objednávkový formulár – o všetko ostatné sa postaráme.

Plná moc

Prajete si vystaviť colné vyhlásenie o odoslaní vašej zásielky (VDD)? Na to je potrebná plná moc. Túto požiadavku zadáte do poznámky pri vytváraní objednávky. Pre udelenie plnomocenstva prepravcovi iba vyplníte formulár, ktorý vám po vytvorení objednávky poskytneme. Pri zásielkach, ktorých colná hodnota (teda hodnota tovaru spoločne poštovným) prevyšuje 1 000 €, budete tiež požiadaní o vyplnenie formulára o colnom zastúpení (udelenie plnomocenstva). V takom prípade musíte mať colným úradom pridelený identifikátor - tzv. EORI číslo. EORI číslo prideľuje príslušný colný úrad na počkanie.

Všetko o EORI čísle

Čo to je

EORI je skratka pre Economic Operators Registration and Identification System. Ide o unikátne číslo, ktoré je prideľované hospodárskym subjektom v štátoch EÚ. Slúži ako identifikátor pre komunikáciu s colnými orgánmi v krajinách EÚ.

Ako ho získať

Prideľuje sa zadarmo. Žiadosť o registráciu môžete podať online na stránkach Colnej správy SR.

EORI pre fyzické osoby

Súkromné osoby sa k štandardnému EORI číslu neregistrujú. Je však možné vygenerovať si na stránkach Colnej správy dočasné EORI číslo (ad hoc EORI) na urýchlenie colného odbavenia.

Na čo dávať pozor

Pred odoslaním žiadosti o ad hoc EORI pozorne skontrolujte vyplnené údaje. Po pridelení čísla sa už nedajú opraviť.

Potrebujete poradiť s niektorými dokumentmi spojenými s colným konaním. Neváhajte sa na nás obrátiť!

Dôverujú nám tisíce zákazníkov

 bubble with thumbs up icon

1 000+

hodnotenie služby

thumbs up icon

80,000+

spokojných zákazníkov

box icon

700,000+

odoslaných zásielok

Odošlite zásielku, kamkoľvek si len spomeniete